STAP 2: CONTACT EN ONDERHANDELEN

Selectie en onderhandeling

Na uw selectie wordt er contact gelegd met de verkoper. Hierbij worden verschillende aspecten nagekeken zoals de geldigheid van documenten, voorgeschiedenis, eventuele overdraagbare garantie, kilometerstand etc.

Mits toestemming stappen we over naar de volgende stap: namelijk de prijsonderhandeling om zo tot een eventueel akkoord te komen.

STAP 3: VOERTUIGCONTROLE

Lees meer

Vragen bij onze werkwijze?

Contacteer ons